Posted on Hozzászólás most!

A fény mérése a növény szempontjából

A fény mérése a növény szempontjából

 

Amikor egy lakótér vagy munkahely megvilágításához számoljuk ki, mennyi fényre van szükség, lumenben számolunk, területre vetítve luxban.

Növények esetében a DLI (daily light integral) szám mutatja, mennyi fény, azaz foton esik 24 óra alatt 1 m2-re. A mennyiség mértékegysége mól. Ehhez az értékhez emberi szem számára látható fényspektrumnak a fotoszintetikusan aktív tartományára (PAR=photosynthetically active radiation) szűkítve kell értelmezni a fényt.

Mesterséges növényvilágítás tervezésekor a fényforrásból sugárzott fotoszintetikusan aktív fotonok száma fontos paraméter. A PPF (photosynthetical photon flux) mértékegysége µmol/s, azaz mikromól másodpercenként. Területre, jelen esetben például levélfelületre vetítve PPFD-t (photosynthetical photon flux density) kell számolnunk, melynek mértékegysége µmol/m2/s.

A növényvilágítási rendszer alaposan átgondolt tervezésének célja, hogy a sugárzott fotonok száma és a megvilágított növényállomány fotoszintetikus tevékenysége során lebontott CO2 molekulák száma egymással arányos maradjon.

Ehhez figyelembe kell venni:

– a megvilágított növény DLI-szükségletét (általánosan számolhatunk 8-10 mól/m2 értékkel, de növényfajonként adódhatnak eltérések),

– a növények fotoszintetikus fényérzékelésének elnyelési csúcsait, melyben segítségünkre lehet az RQE-görbe (relative quantum efficiency), mely túlnyúlik a PAR tartományon,

– és az YPF (yield photon flux) értéket, mely a teljes RQE-görbén kibocsátott fotonokat méri hatékonyság/hasznosulás szerint, így módosítva a PPF értéket.

Fejlesztő csapatunk célja, hogy partnereink növényei a befektetett energiát maximálisan a piaci érték növelésére fordíthassák.